Obvestilo o obvozu na območju Ptujske ceste v Miklavžu na Dr. polju

Obvestilo o obvozu na območju Ptujske ceste v Miklavžu na Dr. polju

Obveščamo vas, da bo od 22. septembra do 18. novembra 2023 popolna zapora Ptujske ceste, in sicer od križišča s Karantansko ulico (AP priključek in odcep proti pokopališču Dobrava) do križišča z Ulico Zlatke Karer (krožišče pri trgovini Spar).

Zaradi obsega gradbenih del bodo izvedene  naslednje zapore cest:

–  OBVOZ Ptujske ceste v naselju Miklavž v času od 22. 9. 2023 do 18. 11. 2023;

–  OBVOZ posameznih priključkov občinskih cest na Ptujsko cesto v času od 22. 9. 2023 do 18. 11. 2023 – Ekartova ulica, Brezjanska ulica, Ulica ob gozdu.

Predviden potek gradnje v območju popolne zapore

Gradbena dela se bodo pričela izvajati 22. 9. 2023 in bodo trajala predvidoma dva meseca. Popolna zapora navedenega dela ceste je potrebna zaradi varne in neovirane izvedbe del.

Načrt zapore ceste predvideva popolno zaporo državne ceste R2-454/1400 Miklavž-Hajdina, in sicer med km 0+370 (križišče z AC proti pokopališču Dobrava) in km 1+360 (krožišče pri Sparu v naselju Miklavž na Dravskem polju).

Obvoz bo za vsa vozila, razen težjih tovornih vozil s priklopnim vozilom, potekal po  Karantanski ulici in stari Ptujski cesti (obe na območju MO Maribor) ter po Tezenski ulici in Ulici 19. aprila (obe na območju Občine Miklavž na Dravskem polju). Težja tovorna vozila s priklopnim vozilom bodo s Ptujske ceste usmerjena na avtocesto (priključek MB Center) vse do priključka Rogoza ter od tod na Rogoško cesto oz. Cesto v Rogozo (deloma na območju Občine Hoče – Slivnica in Občine Miklavž na Dravskem polju). Sočasno bodo zaprte Ekartova ulica, Brezjanska ulica ter Ulica ob gozdu, in sicer v območju križišč s Ptujsko cesto.

LEGENDA – OBVOZ

RDEČA  – OBMOČJE POPOLNE ZAPORE

ZELENA – OBVOZ ZA TEŽKA TOVORNA VOZILA

MODRA – OBVOZ ZA OSEBNA VOZILA

DODATNE INFORMACIJE:

+386 2 629 04 00
+31 386 951