Nekaj predlogov... YamahaGrand boatsRanieri

DARILNI BONI

MOŽNOSTI UPORABE DARILNEGA BONA

Darilni bon v njegovi vrednosti lahko uporabite:

  1. Plačilo blaga in storitev bona do datuma veljavnosti – do 365 dni od dneva nakupa
    K točki 1:

Storitev iz alineje 1 lahko koristite samo s predložitvijo originalnega darilnega bona v roku veljavnosti, ki je odtisnjen na darilnem bonu. V primeru, da je vrednost storitev in blaga večja od vrednosti darilnega bona, doplača razliko ponudniku storitev. V primeru, da pa je nakup manjši od vrednosti darilnega bona, ponudnik storitev stranki ne vrača denarja.

Stranka lahko v dogovoru z izvajalcem darilni bon koristi za katerokoli drugo storitev v protivrednosti po ceniku izvajalca. V primeru, da je darilni bon ukraden, izgubljen ali uničen, njegov uporabnik ni upravičen do povračila ali kompenzacije v kakršni koli obliki. Pri izvedbi storitve so veljavni le specifični pogoji ponudnika storitve. Izvedbo storitev urejajo pravila, ki veljajo za področje izbranega ponudnika in njegovi lastni splošni pogoji. Predvsem to velja za odpovedi ali spremembo rezervacije. Prejemnik darilnega bona mora sam pri ponudniku preveriti ali obstajajo morebitne omejitve za izvedbo posamezne storitve. V primeru, da ponudnik zavrne izvajanje storitev na podlagi zgoraj navedenih razlogov ali zaradi neupoštevanja pravil oziroma pogodbenih obveznosti, to ni diskriminacija. Prav tako za to ne nosi odgovornosti Moto-Nautika d.o.o.. Moto-Nautika d.o.o. v nobenem primeru ni odgovorna za popolno ali delno prenehanje poslovanja ponudnika darilnega bona, prav tako ne za popolno ali delno neizvajanje storitev ali spremembo storitev ponudnika po izdaji darilnega bona. Vso odgovornost za tovrstne primere nosi ponudnik storitve. Z nakupom darilnega bona se kupec strinja s splošnimi pogoji uporabe.

VREDNOSTNI BONI MOTO-NAUTIKE

MOŽNOSTI UPORABE VREDNOSTNIH DARILNIH BONOV MOTO-NAUTIKE

Vrednostni darilni bon Moto-Nautika lahko uporabite:

1. Za plačilo blaga in storitev v prodajalni Moto-Nautike – do 365 dni od dneva nakupa

Vaš vrednostni darilni bon lahko uporabite v trgovini Moto-Nautike v roku 365 dni od dneva nakupa. Po poteku datuma veljavnosti vrednostni darilni bon ni več veljaven. Vrednostnega darilnega bona delno ali v celoti ni mogoče zamenjati za gotovino.

POMEMBNO

Fotokopije ter preslikave vrednostnega darilnega bona niso veljavne. Vsak vrednostni darilni bon je zaščiten z original žigom, ki je odtisnjen v spodnjem delu. Vrednostni darilni boni, ki niso bili prodani, v Moto-Nautiki, nimajo original žiga , so neaktivni in neveljavni.

IZDAJATELJ VREDNOSTNEGA DARILNEGA BONA

Izdajatelj vrednostnega darilnega bona je Moto-Nautika d.o.o.

PREDPLAČILO – AVANSNI RAČUN

Predplačilo se pri izstavitvi računa poračuna in odšteje pri končnem znesku. Če katerakoli od strank ne izpolni svoje obveznosti, potem se lahko pogodba razdere. To pomeni, če kupec ne prevzame in dokončno poplača naročenega materiala po tem , ko ga prodajalec o tem obvesti ali da prodajalec ne more zaradi drugih razlogov izdobaviti naročenega. V primeru razdora imamo pravico do poračuna nastalih stroškov za škodo, ki je nastala z naročilom, katera se bo poračunala z prejetim plačilom.

Veljavnost avansnega računa je 365 dni od datuma izdaje. Po tem roku se lahko avansni račun izniči.

DOBROPIS

Veljavnost dobropisa je 365 dni od datuma izdaje. Po tem roku se lahko dobropis izniči, če ga stranka ne koristi.