REGISTRACIJA & ZAVAROVANJE

Pripravimo vam najugodnejšo ponudbo ...

Termini pregledov plovil za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za plovbo

Pred prvo plovbo se opravi osnovni pregled, ki poteka na kopnem, pred vpisom v register. Redni pregledi za čolne za osebne namene so nato obvezni vsakih 5 let. V primeru da se čoln za osebne namene vpiše v vpisnik čolnov v roku enega leta od njegove izdelave, se prvi redni pregled čolna opravi šele po desetih letih od vpisa, naslednji redni pregledi pa vsakih pet let.

O naslednjih prostih terminih vas bomo obvestili takoj, ko bo mogoče.

NASLEDNJI TERMIN

Termin še ni znan.

Zavarovanje

Pri nas si lahko uredite tudi zavarovanje:
– za motorna kolesa
– vodne skuterje (člani kluba prejmejo 50% popust),
– čolne

Sodelujemo z Zavarovalnico Sava. V primeru karamboliranih vozil/plovil, po predhodnem naročilu organiziramo tudi cenitve škod.

Registracija plovila v SLO

Registracije urejamo za vsa pri nas kupljena plovila. Za ureditev je potrebo priložiti:
račun za čoln z motorjem / vodni skuter,
spričevalo (certificate of conformity) o gradnji čolna, ki ga izda priznani register,
listino (document of conformity) o ustreznosti gradnje, ki jo izda proizvajalec,
– overjeno pooblastilo (>> priloga <<),
– zavarovalno polico (nad-letna).

Registracija plovila v ZDA

V primeru, da želite registrirati svoje plovilo pod zastavo ZDA:

Če je plovilo novo:
– spričevalo o gradnji, ali Builders Certificate ali Manufacturers Statement of origin,
– račun o nakupu plovila ali kupoprodajno pogodbo,
– kopijo osebnega dokumenta- če je lastnik fizična oseba.

Če je plovilo rabljeno:
– fotokopijo prejšnje registracije,
– izbris iz registra kjer je bilo plovilo do sedaj registrirano,
– kopijo računa ali kopijo overjene kupoprodajne pogodbe,
– kopijo osebnega dokumenta lastnika.

Če želite podaljšati svojo že obstoječo Delaware registracijo:
– fotokopijo modre kartice ali,
– številko trupa (dvanajstmestna številka locirana nad registrsko številko DL****** na modri registrski kartici) in ime in priimek lastnika čolna.

...
Loading

VPOGLED V REGISTRACIJO PLOVILA

Back to top